รายชื่อ บริษัทขนส่ง เอกชน ในแต่ละภาคของประเทศ
กาฬสินธ์
- เรืองกิจร้อยเอ็ด (กุจินารายณ์) 02-8874325-6,043-851342
             ดาวศรีบุญลือ 028880980,043811983,022220549

กาญจนบุรี - มังกรทองขนส่ง 028880634, 034649411
               ป.พูนทรัพย์ขนส่ง 0899817597

กำแพงเพชร - ป.สยามทรดดิ้ง 028859796-7,055717349
                 วรวัฒน์ขนส่ง 028871055-6,055717398,055716168
                 ตงนั้มขนส่ง 022246040, 2246038
                 จงเจริญขนส่ง 02-8870225-6, 055216800

สุพรรณบุรี - สุพรรณขนส่ง 02-2244833, 02-2224338,02-8896075-,035511635,035511637

ชลบุรี  พัทยา - พรกิจขนส่ง 028882033, 02-850356,038225336,038367062,0819414207
                    พรจิตต์ขวานเพชร 02-2212429, 02-8880938, 038435102,436640
                    ติ่งขนส่ง 038-273266, 038-278655, 02-8859445, 02-8858370
                    โชคบุญมาขนส่ง 022943076, 0896619599, 0818654216, 038762998-9

อุบลราชธานี - โอเคทรานสปอร์ต 02-8898752, 02-2151575
                 อุบลพรชัย 02-8880995, 081-6399381, 045241852,250744
                 อส.อุบล 02-8880600, 045-314873

นราธิวาส 073615200,615700, 02-8858410-1, 073-522123

อุดรธานี - เอ็นทีซี 02-6119582-4,02-6118454

ฉะเชิงเทรา - พีแอลขนส่ง 02-6138655, 038824329

พิษณุโลก - พีแอลขนส่ง 02-6138655ม038-824329
              พิษณุโลกขนส่ง 02-8870223-4, 055-259068, 252722
              จงเจริญขนส่ง 055216800, 028870225-6

ราชบุรี - ส.สมจิตร - 02-4103121

กาญจนบุรี - ส.สมจิตร 02-4103121

เชียงใหม่ - นิ่มซี่เส็ง 053244801, 02-4482890-2

เชียงราย - นิ่มซี่เส็ง 053718045-7, 02-8894600-6

ชัยนาท - สหพิทักษ์ 024482939,024482940, 056411557,411087

ลพบุรี TL หรือ NTC

ลำพูน - นิ่มซีเส็ง 053-553854-6

ลำปาง - นิ่มซี่เส็ง 054-218913-4

พะเยา - นิ่มซี่เส็ง 054-484375-7

พังงา - โชคสถาพรพังงา 02-4481998, 076442-414, 08-97240429
          เคเจกรุ๊ป 081-9797419, 076496566, 0898113055, 085-1771475
          เมืองทองบริการ 024103421-3, 076213596, 076221254-5

ศรีสะเกษ - สามมิตรขนส่ง 02-8880809

ขอนแก่น - เศรษฐีอีสาน โทร.02-8874605-6
             เมืองพล 043414690
             บ้านไผ่ 043274978, 043241379
             ลี้ฮะจัก 024482873, 043274443,043416033

มหาสารคาม - เศรษฐอีสาน 043722199, 02-8874607
                 ลี้ฮะจัก 043712851, 024482873
                 วศรีบุญลือ 028880549,043711261
                 กิตติวัฒน์ทรานสปอร์ต 085-0137719,085-0078125,02-9870122

มุกดาหาร - ตังเซ้งขนส่ง 028037066-7, 042612153

ยโสธร - ตังเซ้งขนส่ง 02-8037066-7, 045724318

ระนอง - ข้ามสมุทรขนส่ง 02-8870368-9, 0865640368,077823649,077813184

พัทลุง - อุปกรณ์การเกษตร 02-4413584-5, 074613239,612062
          พิชิตขนส่ง 02-8858/397,081-4410355
          จรูญขนส่ง 028653515,024103431, 074608006,065981544
          โกล้วนขนส่ง 024103122, 02-4482898, 074620234
ภูเก็ต
- เมืองทองบริการ 02-4103421-2, 02-8653244, 076213596, 076221254-5
          ภูเก็ตศรีสุชาติ 076-212578, 218350, 02-8858460-7
          สปีด ภาคใต้ทัวร์ 022213584

สุราษฏร์ธานี - สุราษฏร์ทวีทรัพย์ 02-8874490-3, 077273871, 213655
                 เกาะสมุย 077-234381, 235295
                 ภูเก็ตศรีสุชาติ 02-8858460-7, 077315308-9
                 เกาะสมุย 081-8587890,0866848102
                 กระบี่นครการ 028878746,077441126,077253235
                 กนกสยามนครการ 028871686, 028871767, 0862668266

สมทุรสาคร - ภาคกลางขนส่ง 0894478343, 0816168774,034711075,034714248

หาดใหญ่ - หาดใหญ่ชัยกาญจน์ 074-244832, 074244188,028855108,028885109
             จรูญขนส่ง 02-8653515, 024103431, 074457629

เลย - พรชัยเลยขนส่ง 02-8880521, 0898948818, 042-812217

นครศรีธรรมราช - รวมมิตรนคร02-8880764, 02-8882079, 075-356388, 343334,341612
                     ภูเก็ตศรีสุชาติ 02-8858460-7,081-5506329
                     กระบี่นครการ 028858746, 0817371434
                     เอสพีสุภาภัณฑ์ 022153954-5, 0819757945

ตรัง - ภูเก็ตศรีสุชาติ 02-8858460-7, 0897288979
        โกล้วนขนส่ง 024103122,024482898, 075574259, 075574220-1
        กระยี่นครการ 02-8858746, 075211996
        เอสพีสุภาภัณฑ์ 02-2153954-5, 0896556898

ยะลา - ภูเก็ตศรีสุชาติ 073215802, 028858460-7

ระยอง - ระยองพัฒนา 038611764,876091, 02-2229296, 02-2225361,02-8882130
          ระยองบริการ 02-4166492, 038-611758

ร้อยเอ็ด - เรืองกิจร้อยเอ็ด 028874325-6, 043524123, 0872264699

นครสวรรค์ - ป.สยามเทรดดิ้ง 02-8859796-7, 056214966
                นครสวรรค์ขนส่ง 02-4413472-3, 056213393, 08160800646

สุโขทัย - สุโขทัยขนส่ง 02-8880734, 0897685201, 08-96820145
           พิษณุโลกขนส่ง 02-8870223-4, 055-259068, 055-252722 ส
           หหล่มสัก 02-8858921-8, 055621303

อยุธยา - รถแดงขนส่ง 035252581, 02-2245404

พิจิตร - รุ่งเรืองกิจขนส่ง 028858119-20, 0896678488, 056615573, 0814756636
          สหหล่มสัก 056612227, 028858921-3
          ตะพานหิน 056621888

บุรีรัมย์ - ม่งเส็งศักดิชัย 02-4103429, 4103424, 044622468, 620338, 0816393423 
           ม่งเส็งบุรีรัมย์ 028873258-9, 044612925

ชุมพร - โชคนำทางขนส่ง 02-8881812-3
          ปรีดาภาคใต้ 02-4103420, 024103160, 077503351, 077513358
          หลังสวน 077541946

แพร่ - นครแพร่น่านขนส่ง 054511238,054627273, 02-87880837

น่าน - 054710971, 02-8880837

สุรินทร์ - ม่งเส็งศกัดิชัย 024103429, 4103424, 044518139, 0816288487
           ม่งเส็งบุรีรัมย์ 028873258-9, 044515391
           นางรอง 044631086

เพชรบุรี - ชัยเจริญขนส่ง 028882074,032425119

มุกดาหาร - เจียเจ็งกี่ 02-8870109, 028870110

สระบุรี - สระบุรีทงเฮง 02-4414641-3, 036211981,036221318

จันทบุรี - สหมิตรเดินรถ 022336282,022342524

สิงห์บุรี - แต้เต๊กอู๋ 02-4103120, 0818300480,036511731,036511403

กระบี่ - โกล้วนขนส่ง 0816277642, 0897884576, 075663229
         กระบี่นครการ 02-8858746, 028858747,075632227
         กนกสยามนครการ 028871686,028871767,075611677

ประจวบคีรีขันธ์ - โกล้วนขนส่ง 032550325,024103122,024482898
                   ประจวบทองชัย 032611363
                   กุยบุรี 032689214
                   ปราณ 0838166710
                   หัวหิน 0852967887, 024481976,024481977


หากลูกค้ามีความประสงค์จะใช้บริการของขนส่งบริษัทใด กรุณาแจ้งทางร้าน โดย


รายชื่อบริษัทขนส่ง
 

บริษัทขนส่ง

เขตพื้นที่

พื้นที่ให้บริการ

โทรศัพท์ - สอบถาม

หมายเหตุ

รถไฟ

ทั่วประเทศ

ทุกพื้นที่ที่มีสถานีรถไฟปลายทาง

1690  0-2220-4666

* เก็บค่าส่งต้นทาง

PS พี เอส ขนส่งด่วน

ภาคกลาง

ปทุมธานี คลอง 1, ธัญบุรี, คลอง 14,  องครักษ์, นครนายก, บ้านนา, วิหารแดง, หนองเสือ, รังสิต, คลอง 2-12, ลำลูกกา

084-727-2435 089-038-6016 
081-341-6874  086-084-3842

 

PT พี ที ขนส่งด่วน

ภาคกลาง

อยุธยา, อ่างทอง, สิงห์บุรี

089-038-6016

*  สถานที่ราชการเก็บค่าส่งต้นทาง

PL พวกแปดริ้ว  ขนส่งด่วน

ภาคกลาง

ฉะเชิงเทรา (แปดริ้ว), พนมสารคาม, บางคล้า, เกาะขนุน, สนามชัยเขต, แปลงยาว, หนองคอก, ท่าตะเกียบ, บ้านโพธิ์, คลองสวน, บางปะกง,  คลองด่าน, บางบ่อ, แสมขาว,  สุวินทวงศ์, หนองจอก, คลอง 16, บางน้ำเปรี้ยว, ถนนบางนา

02-613-8655  02-215-1318

 

PL พี แอล ขนส่งสินค้าด่วน

ภาคกลาง

สุพรรณบุรี , ด่านช้าง, ดอนเจดีย์, ศรีประจันต์, สามชุก, เดิมบางนางบวช, หนองหญ้าไซร, ท่าช้าง

086-754-1373  089-458-0574 081-198-7709

 

PM พี เอ็ม ขนส่งด่วน

ภาคกลาง

บ้านโป่ง-กาญจนบุรี  อ.เมือง,  หนองขาว, ลาดหญ้า, ท่าล้อ,  ท่าม่วง, ท่าเรือ, ท่ามะกา, ท่าไม้,  ลูกแก, ท่าผา

089-485-8405  085-100-6848

 

PR พี อาร์ คูเรีย

ภาคกลาง

สระบุรี – อ.เมือง, หนองแค,  หินกอง, แก่งคอย, หน้าพระลาน,  พระพุทธบาท, วังม่วง  
ลพบุรี – อ.เมือง, ท่าวุ้ง,  บ้านหมี่, โคกสำโรง, หนองม่วง,  พัฒนานิคม, ท่าหลวง, ม่วงค่อม,  ลำนารายณ์ (ชัยบาดาล) 
ปทุมธานี – ลำลูกกา คลอง 1-8, บ้านกลาง, ตลาดไท, สามโคก, คลองหลวง, รังสิต, ลาดหลุมแก้ว, บางปะอิน, บางพูน, บางคูวัด,  ตลาดพูนทรัพย์

02-613-8881 02-215-3373 02-613-8670 086-380-1458

 

ไพบูลย์ ขนส่ง

ภาคกลาง

โคกสำโรง , บ้านหมี่, หนองม่วง,  สระโบสถ์

กรุงเทพฯ  085-127-6570  085-802-8612  081-851-5436 
โคกสำโรง  036-441386  036-624536  081-851-5436

 

PL พี แอล ขนส่งด่วน

ภาคกลาง 
ภาคเหนือ

กรุงเทพฯ

02-2144820  02-2143921

 

แม่สอด

087-8474568

 

แพร่

081-7079978

 

เพชรบูรณ์

081-4742072

 

เลย

086-6672687

 

อุตรดิตถ์

089-4619699

 

สุโขทัย

081-4754683

 

ตาก           

086-9391525

 

กำแพงเพชร

089-6389972

 

พิษณุโลก    

086-9392052

 

หนองตม     

081-9713008  081-3247087

 

พิจิตร          

089-6441759

 

นครสวรรค์   

056-255012

 

ลาดยาว       

086-5892907

 

ชัยนาท        

089-7065616

 

อุทัยธานี     

081-0441527

 

ราชบุรี         

086-2069402

 

นครปฐม      

081-4015975

 

บริษัทนิ่มซีเส็ง จำกัด (1988) จำกัด

http://www.nimseeseng.com/

ภาคเหนือ

ทุกจังหวัด

0-2281-6218

* เก็บค่าส่งต้นทาง

หจก.ด่วนเหนือ 2543

ภาคเหนือ

เชียงใหม่, ลำปาง, กำแพงเพชร,  ตาก, นครสวรรค์, พิษณุโลก,  สุโขทัย, อุตรดิตถ์, แพร่, น่าน,  พะเยา, เชียงราย

02-2192472-3

 

สยามเฟิสท์ เอ๊กเพรสคาร์โก

http://www.siamfirst.co.th/

ภาคเหนือ

ลำปาง, ลำพูน, เชียงใหม่,  เชียงราย, อ.พาน, แม่จัน,  แม่สาย, พิษณุโลก, พะเยา,  แพร่, จุน, เชียงคำ, เทิง,  เชียงของ, ดอกคำใต้, สันป่าตอง

02-9543601-7 02-6330411

* เก็บค่าส่งต้นทาง

พัฒนาเอ็กซ์เพลส

ภาตใต้

หาดใหญ่, สงขลา, ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส, สุไหงโก-ลก

สาขากรุงเทพฯ  02-223-3831  081-089-2988
สาขาหาดใหญ่  074-232281  089-735-8924
ผู้จัดการ  081-189-5757

 

หจก. เอส ดี เอ็กซ์เพลส

ภาตใต้

ประจวบฯ, ชุมพร, ระนอง, กระบี่, สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช,  ทุ่งสง, ภูเก็ต, ตรัง, พัทลุง, พังงา, อ่าวลึก, ทับปุด, ปลายพระยา, โคกกลอย, ตะกั่วป่า, หาดใหญ่,  สงขลา, สตูล, ปัตตานี, ยะลา

02-216-5846  02-219-3180 02-214-4341 081-408-3196 081-668-2799

 

หจก. เอส.พี. สุภาภัณฑ์ ขนส่ง

ภาตใต้

ประจวบฯ, ชุมพร, ระนอง, สุราษฎร์ธานี, เกาะสมุย, นครศรีฯ, ทุ่งสง, พังงา, ภูเก็ต, กระบี่, ตรัง, พัทลุง, หาดใหญ่, สงขลา, ปัตตานี, ยะลา

02-215-3954  02-216-5845

 

CN ขนส่งด่วน

ภาคตะวันออก

ชลบุรี, บางพระ, หนองมน, ศรีราชา,อ่าวอุดม,บ้านบึง

02-214-5065  086-386-3797

 

P.P. ขนส่ง

ภาคตะวันออก

บ้านแก้ง, ศาลาลำดวน, สระแก้ว, ท่าเกษม, วัฒนานคร, อรัญประเทศ, ตลาดโรงเกลือ

089-741-3092  085-092-2019 086-357-8767
กรุงเทพฯ  02-2161685

 

พรอำนวยขนส่ง

ภาคตะวันออก

จันทบุรี, สระแก้ว

สำนักงานใหญ่  039-381113  039-421579 
รองเมือง  02-2143654 
พุทธมณฑล สาย 2 02-28874630

 

บริษัท เอ็น ที ซี รับ-ส่ง พัสดุด่วน จำกัด (NTC)

http://www.ntc.co.th/

ภาคตะวันออก

สาขาชลบุรี (ศรีราชา, พัทยา, บางละมุง)

ผู้จัดการ : คุณกำธร 038-799508 038-798367

*  สถานที่ราชการเก็บค่าส่งต้นทาง

สาขาระยอง (บ้านฉาง, บ้านค่าย, แกลง, มาบตาพุด)

ผู้จัดการ : คุณเสรี  038-966722 086-545-7957

สาขาจันทบุรี (จันทบุรี, ตราด)

ผู้จัดการ : คุณนารี  081-723-1860  086-315-563(ตราด)  039-302948 089-247-9049

ภาคเหนือ

สาขาเชียงใหม่-ลำพูน

ผู้จัดการ : คุณสมจิต  053-302035 053-302365 053-302373  ต่อ 107,108

สาขาลำปาง

ผู้จัดการ : คุณสมควร  054-317119 086-075-8333 084-046-0077(รถส่งของ)

สาขาเด่นชัย (แพร่, น่าน, พะเยา)

ผู้จัดการ : คุณวิลัย  054-614101 084-150-5718 084-609-8798 087-179-6329 084-170-7449

สาขาเชียงราย

ผู้จัดการ : คุณนิรันทร์ 053-700585  04-1737654  09-2645684  06-6700065  

สาขาอุตรดิตถ์ (อุตรดิตถ์, สุโขทัย)

ผู้จัดการ : คุณกรรณิกา  055-403409 084-137-5893 087-847-1202 087-840-7108

สาขาพิษณุโลก (พิษณุโลก, พิจิตร, เพชรบูรณ์)

ผู้จัดการ : คุณสุรชัย  055-246135 089-045-2267 081-532-7289 081-584-7668

สาขานครสวรรค์

ผู้จัดการ : คุณวสันต์  056-334260 086-718-2597 081-799-1113

ภาคอีสาน

สาขานครราชสีมา (นครราชสีมา, ชัยภูมิ)

ผู้จัดการ : คุณสมชาย  044-928816 081-879-4245  089-844-7204  081-725-4847

สาขาขอนแก่น (กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด, มหาสารคาม)

ผู้จัดการ : คุณศุภโชค  043-393407 043-393991-2  087-224-6154  087-237-5663

สาขาอุดรธานี (เลย, หนองบัวลำภู)

ผู้จัดการ : คุณฉวีวรรณ  042-204900 042-290271

สาขาหนองคาย

ผู้จัดการ : คุณทองอินทร์  042-464936 081-263-3690  089-186-6084

สาขาสกลนคร (สกลนคร, นครพนม)

ผู้จัดการ : คุณอนงค์042-730272 086-716-9725 086-636-8063  087-952-0969

สาขาสุรินทร์ (สุรินทร์, บุรีรัมย์)

ผู้จัดการ :  คุณศรันร์ 044-512681  081-173-2655  086-718-0553


 

P.L. (พี แอล ขนส่งด่วน) รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคกลาง ภาคเหนือ

ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2214-4820 , 0-2214-3921 
ศูนย์แม่สอด 08-7847-4568 
ศูนย์แพร่ 08-1041-5080 
ศูนย์เพชรบูรณ์ 08-1474-2072
ศูนย์เลย 08-9640-9463
ศูนย์อุตรดิตถ์ 08-9461-9699 
ศูนย์สุโขทัย 08-1475-4683 
ศูนย์ตาก 08-9644-1759 
ศูนย์กำแพงเพชร 08-1651-9080
ศูนย์พิษณุโลก 08-6939-2052
ศูนย์หนอมตม 08-1971-3008
ศูนย์พิจิตร 08-9644-1759


P.P. (พี พี ขนส่งด่วน) รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคตะวันออก

ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2216-1685 , 08-9241-8951
ศูนย์จันทบุรี : ท่าใหม่ พลับพลา เขาไร่ยา พริ้ว พระยาตรัง ขลุง แสนตุ้ง ตราด
ศูนย์ปราจีนบุรี : กบินทร์ คลองรั้ง บ้านสร้าง ประจันตคาม ศรีมหาโพธิ์ ท่าประชุม บ้านหนองสังข์ บ้านแก้ง


 CLT (หจก. เชาวลิน ทรานสปอร์ต) รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2943-5058 , 08-6336-7135 , 08-1341-6963


NTC (บริษัทเอ็นทีซี รับส่งพัสดุด่วน จำกัด) รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 0-2523-7042-46
สาขาที่ 1 0-2611-9582-4 0-2611-8484-5


TDS (หจก. ทำดี ดีลิเวอรี่ เซอร์วิส) รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2946-1647 , 08-6844-2442
ศูนย์นครราชสีมา 08-5314-3111
ศูนย์ขอนแก่น 0-4334-8649 , 08-3149-5111


IT Transport (บริษัท ไอที ทรานสปอร์ต จำกัด) รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2936-8801 , 08-1423-2252 , 08-1717-9201
ศูนย์ขอนแก่น 0-4334-6823 , 08-5026-9300 , 08-6375-4501
ศูนย์นครราชสีมา 0-4437-1180 , 08-6936-9273 , 08-6375-4502
ศูนย์อุดรธานี 0-4232-1204 , 08-6858-1102 , 08-6375-4506


กิตติวัตร (บริษัท กิตติวัตร ทรานสปอร์ต จำกัด) รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2987-0122 ,08-5013-7719 , 08-5007-8125
ศูนย์ขอนแก่น 0-4336-5271 , 0-4336-5273 , 08-9711-9483 , 08-1592-1386
ศูนย์โคราช 0-4427-6342 , 08-6855-6358


HWL (บริษัท เอช.ดับบลิว. ลอจิสติกส์ จำกัด) รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้

ศูนย์สุราษฎร์ธานี 0-7725-3320
ศูนย์หาดใหญ่ 0-7422-0959
ศูนย์ชุมพร 08-1082-0468
ศูนย์ขอนแก่น 0-4334-1124
ศูนย์นครราชสีมา 0-4427-0489
ศูนย์เชียงใหม่ 0-5326-0111
ศูนย์ตาก 08-1430-4105


ด่วนเหนือ (หจก. ด่วนเหนือ 2543) รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคเหนือ

ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2219-2472
ศูนย์เชียงใหม่ 0-5321-5420


SDS (บริษัท เซ้าท์ ดีลิเวอร์รี่ เซอร์วิส จำกัด) รับขนส่งสินค้าในเขตกรุงเทพฯ

Call 08-1539-3339 , 08-7370-8787
ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2943-5353 , 0-2943-8382 , 08-7370-7878
ศูนย์สุราษฎร์ธานี 0-7726-9194 , 08-1694-7888 , 08-4625-6444
ศูนย์หาดใหญ่ 0-7445-7219 , 08-1542-8367 , 08-6957-7864
ศูนย์ภูเก็ต 0-7623-4393 , 08-1539-3339
ศูนย์ชุมพร 0-7757-6416


Visitors: 215,908