รับซื้อกระเป๋า แบรนด์เนมมือสอง

ช่องทางการ ขายกระเป๋า แบรนด์เนม หรือ ขายฝาก 

ขั้นตอนที่ 1

ช่องทางออนไลน์ : ส่งรูปสินค้ามาที่ Line official : @didini  และแจ้งรายละเอียดปีที่ซื้อ สภาพสินค้า ตำหนิ และอุปกรณ์ทั้งหมดมีอะไรบ้างเพื่อให้ร้านประเมินราคาคร่าวๆ 
ช่องทางหน้าช้อป : กรณีทางร้านรับซื้อ ตกลงราคาเป็นที่เรียบร้อยลูกค้าสามารถรับเงินได้ทันที

ขั้นตอนที่ 2
นำเอกสาร ดังต่อไปนี้
• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
พร้อมสินค้าจริงมาให้ทางร้านประเมินราคา

ขั้นตอนที่ 3
ในกรณีทางร้านรับซื้อขาด ตกลงราคากันแล้วลูกค้ารับเงินได้ทันที

*กรณีลูกค้าไม่สะดวกเดินทางมาด้วยตนเองที่ร้าน เรามีบริการรับสินค้าในเขตกรุงเทพ

กรณีลูกค้าต่างจังหวัด
ขั้นตอนที่ 1
กรณีลูกค้าไม่สะดวกเดินทางมาที่ร้าน  
ลูกค้าสามารถนำสินค้าเข้าระบบฝากขายกับทางร้านก่อนได้โดยการส่งไปรษณีย์พร้อมกับแจ้งความประสงค์ว่าต้องการขายขาด

ขั้นตอนที่ 2
เมื่อสินค้าถึงทางร้านเป็นที่เรียบร้อย ทางร้านจะทำการตรวจเช็คเพื่อตกลงราคาในการรับซื้อกับทางลูกค้าอีกครั้งนึง หากเป็นไปตามเงื่อนไข ทางร้านจะทำการเปลี่ยนสัญญาเป็นรับซื้อ หรือหากไม่สามารถตกลงราคากรณีรับซื้อได้ สินค้าจะอยู่ในระบบฝากขายของทางร้านต่อไป

Visitors: 413,669